خانه  :: اساتید  :: اخبار

واکسیناسیون نوبت دوم در دانشگاه زنجان
. 

                                                                                  واکسیناسیون نوبت دوم  در دانشگاه زنجان

قابل توجه دانشگاهیان گرامی:

طبق هماهنگی های انجام شده با مرکز بهداشت شهرستان نوبت دوم واکسیناسیون دانشگاهیان (به استثنای  تزریق نوبت دوم واکسن آسترازنکا) در محل تجمیع واکسیناسیون دانشگاه(سالن ورزشی شماره 1) از تاریخ 1400/06/10 انجام خواهد گرفت .

*کلیه اعضای محترم هیئت علمی ( ثابت و مدعو) و کارکنان محترم که به هر دلیل موفق به انجام واکسیناسیون نوبت اول نشدند می توانند همزمان در این دوره مبادرت به انجام واکسیناسیون نوبت اول نمایند.(در صورت دریافت پیامک)

*واکسیناسیون نوبت اول دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فقط ساکن خوابگاه های دانشجویی) و دانشجویانی که نویت دوم آن ها فرا رسیده انجام خواهد شد. لازم بذکر است، واکسیناسیون سایر دانشجویان عزیز متعاقبا" طبق دستورالعمل کشوری در پایان شهریور ماه  صورت خواهد گرفت.

*مراجعه برای تزریق واکسن طبق زمان بندی اعلامی از طریق پیامک و یا تاریخ مندرج در کارت واکسیناسیون خواهد بود.

  
 معاونت دانشجویی


    مرکز بهداشت ودرمان دانشگاه 

                                                                                                   


ارسال شده در مورخه: 07-06-1400