خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 6-4-1395
معاونت اداری-مالی

 
 
دکتر بهرام ملکي
 
   
تلفن: 32 23 3305 24 (98+)
فکس: 51 26 3228 24 (98+)
پست الکترونیک: bmalekiz@znu.ac.ir                
صفحه شخصی: http://www.znu.ac.ir/members/maleki_bahram
 
   

بازدید امروز: 7